Výroba testovacího prototypu

Naši zákazníci oceňují při výrobě přepravních a úložných EPP boxů a EPS boxů pro automobilový průmysl a odpovídajících forem pro lisování především preciznost a rychlost zpracování. To vše jim nabízíme. A nejen to. Díky nám mohou finální výrobek nasadit na trh mnohem rychleji a efektivněji.

Klíčem k úspěchu je naše vlastní konstrukční oddělení, díky kterému jsme schopní navrhnout velmi přesné konstrukční 3D modely. Můžeme vyrobit prakticky jakýkoliv design, tvar nebo styl testovacích prototypů. Na testovacím prototypu je pak možné opravovat chyby a vylepšovat prototyp finálního výrobku již v rané fázi návrhového procesu, kdy je jsou jakékoliv změny a úpravy nejméně nákladné.

Prototypové formy jsou také vhodné pro ty zákazníky, kteří potřebují získat prototypy ze sériových materiálů. Mohou si tak přímo ověřit proces výroby formy, funkčnost a mechanické vlastnosti výlisků.

Mohou nasadit prototyp přepravního boxu přímo do výroby, zkusit zajistit logistické procesy, otestovat funkčnost boxu a přínosy pro ně.

Postup výroby prototypové formy

Prototypové formy slouží především pro menší série výlisků. Výroba probíhá v řádech tisíců kusů. Tomu také odpovídá konstrukční řešení i mechanické vlastnosti prototypové formy. U složitějších výlisků je forma rozebírána ručně.

Prototypové a malosériové formy jsou vyráběny konvenčními postupy jako je CNC obrábění a EDM obrábění. Postup přípravy a výroby prototypové formy je tak velmi efektivní.

Výhody prototypových forem

Prototypové formy mají pro zákazníka celou řadu výhod. Nejdůležitější výhoda pro zákazníka jsou nižší náklady na pořízení formy. Díky technologii DMLS je třeba pro výrobu prototypové formy velmi krátká doba. Prototypové výrobky je možné připravit z materiálu, který bude posléze použitý v sériové výrobě.

Prototypové výrobky pro testování

Součástí našich služeb je také technologický návrh lisovacího procesu. Provedeme simulaci tváření, navrhneme optimalizaci dílů a odlisujeme prototypové díly. Výsledkem je testovací prototyp finálního výrobku, který si může zákazník vyzkoušet v reálném provozu.


Neváhejte nás kontaktovat. Připravíme profesionální řešení.

Adresa

IZO-Form s.r.o.
Vilová 412
460 10 Liberec 10

Kontakt

Tel: (+420) 604 718 680
E-mail: info@izoform.cz
Web: www.izoform.cz

Firma

IČ: 04641761
DIČ: CZ04641761

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedený u Krajského soudu
v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 36672.